آشنایی با کویل و پلیت

آشنایی با کویل و پلیت

آشنایی با کویل و پلیت


کویل و پلیت COIL AND PALTE

شرکت پیشرو تجهیز  توانایی تامین انواع ورق (کویل و پلیت) گرم و سرد از قبیل ورق سیاه، صنعتی، آجدار، رنگی و روغنی را در سایزها و ضخامت های مختلف را دارد