همه چیز درباره Gasket

همه چیز درباره Gasket

همه چیز درباره Gasket


واشر یا گسکت (gasket) یک آب‌بندی مکانیکی (mechanical seal) است که فضای بین دو یا چند سطح جفت شونده را پر می‌کند و این کار معمولا برای جلوگیری از نشت از یا به اجسام متصل تحت فشار انجام می‌شود. گسکت‌ها امکان جفت شدن سطوح غیر ایده‌آل را روی قطعات ماشین می‌دهند و می‌توانند بی نظمی‌ها را پر کنند. گسکت معمولا با برشی از ورق مواد تولید می‌شود.

گسکت برای کاربردهای خاص مانند سیستم‌های بخار فشار بالا، ممکن است حاوی آزبست باشد. با این حال، با توجه به خطرات بهداشتی مرتبط با قرار گرفتن در معرض آزبست، در جایی که امکان داشته باشد، از گسکت با جنس غیر آزبستی استفاده می‌شود.